සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ෆිට්නස් පිස්සො හැමෝටම ඉතින් ඔන්න එහෙනම් හැමෝටම තෑගිත් අරන් අපි ආව මේ අවුරුද්දෙ පලවෙනි