ආයුබෝවන් කට්ටියටම ඔන්න හුගක් අය ඉල්ලපු පොස්ට් එකක් ගෙනාව සින්තොල් ගැන.හුගක් අය මේ ගැන මගෙන් අහල තිබ්බ ඉතින් මම හිතුව පොස්ට් එකක් දාන්න මේ සම්බන්දව.සමහර අය මේක ගැන අහල ඇති සමහර අය අහල නැතුව ඇති හැබැයි පහල තියන ෆොටො එක නම් හුගක් අය දැකල ඇති.හුගක් අය ජිම් වල මේක ගැන කතා කරනව මම අහල තියනවහැබැයි කවුරුත් හරියට මේක ගැන දන්නෙ නැහැ.ඉතින් ඔන්න අපි අද කතා කරන්න යන්නෙ සින්තොල් කියන එක ගැන.එහෙනම් හැමෝටම වීඩියෝ එක බලන්න කියල ආරාධනා කරන ගමන් අපේ චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියල මතක් කරන්න කියන ගමන් අපි ගියා හැමෝටම ජය