අලුතෙන් ජිම් යනව නම් මේව කරන්න එපා !ඔන්න ෆිට්නස් හබ් එකෙන් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව කට්ටියට. ඔයා ජිම් එකට අලුත් ද ? එහෙම නැති නම් ජිම් අලුතෙන් පටන් ගන්න හිතන කෙනෙක්ද ? ඔන්න අලුත් සෙට් එකට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද අපි අරන් ආවෙ. මේව මම හිතන්නෙ අලුතෙන් ජිම් යන ඕන කෙනෙක් කරනව නොදැනුවත්ව. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපිට හිතුන මේ විඩියෝ එක කරන්න ඕනෙ කියල. එහෙනම් හැමෝටම වීඩියෝ එක බලන්න කියල ආරාධනා කරන ගමන් අපේ චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියල මතක් කරන්න කියන ගමන් අපි ගියා හැමෝටම ජය